Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stilia sp. z o.o. sp.k 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 97. NIP 5532568956 Regon 387800210
 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu 881300608 lub adresem e-mail kontakt@stilia.pl
 3. informuję, iż:
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji zadań szkolnictwa
  2. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie
  dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zadania,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Sądy ,Urząd Skarbowy, operatorzy pocztowi ,przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne celem realizacji zadań . Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży i wysyłki procedur.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Pozarządowym.

Inspektor ochrony danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami), Od stycznia 2021 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w Stilia sp. z o.o. sp.k udziela Inspektor Ochrony Danych:


Agnieszka Sutor

Goleszów 43-440, ul. Wałowa 38

e-mail: iod@sutor.com.pl

tel.+48 667 632 020